Object structure

Title:

Znaczenie płatności bezpośrednich w finansowaniu działalności gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji żywca wieprzowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Importance of direct payments in financing activities of pig farms

Creator:

Szymańska, Elżbieta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 472-483

Abstrakt:

Celem opracowania jest prezentacja wyników badań dotyczących określenia udziału płatności bezpośrednich w finansowaniu działalności gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji żywca wieprzowego w Polsce. Analizą objęto 80 gospodarstw o dużej skali produkcji. Z badań wynika, że w gospodarstwach trzodowych istnieją duże zasoby użytków rolnych, ale udział płatności bezpośrednich w ich przychodach i kosztach jest mały. Płatności bezpośrednie są podstawowym instrumentem WPR i wpływają na poziom dochodów rolniczych. W celu zapewnienia jednakowych warunków konkurencyjności na europejskim rynku należy zmienić sposób ich naliczania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu