Object structure
Title:

Ocena znaczenia źródeł finansowania aktywów obrotowych w przedsiębiorstwach handlowych w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Evaluation of the importance of current assets source of financing in trading companies in Poland

Creator:

Zawadzka, Danuta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 510-524

Abstrakt:

Celem opracowania jest ocena znaczenia źródeł finansowania aktywów obrotowych przedsiębiorstw handlowych w Polsce. Postawiono tezę, iż decydującym źródłem finansowania aktywów obrotowych przedsiębiorstw handlowych jest kredyt kupiecki. Spowolnienie gospodarcze wpłynęło na wzrost ograniczeń związanych z pozyskaniem kredytu bankowego, co wpłynęło na zmniejszenie udziału zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w finansowaniu aktywów obrotowych - na rzecz zobowiązań wobec dostawców towarów i usług. W opracowaniu zaprezentowano weryfikację empiryczną przyjętej tezy, opartą na danych źródłowych GUS w latach 1993-2010

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: