Object

Title: System amortyzacji podatkowej w kontekście idei wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania

Title in english:

System of tax depreciation in the context of common consolidated tax base

Creator:

Iwin-Garzyńska, Jolanta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 559-569

Abstrakt:

Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do prowadzenia prac zmierzających do wypracowania spójnych metod określania kluczowych dla finansów i przedsiębiorstwa pojęć, takich jak przychód, dochód, koszt podatkowy. Jednym z kosztów podatkowych działalności przedsiębiorstwa jest amortyzacja podatkowa środków trwałych. W opracowaniu podjęto temat systemu amortyzacji podatkowej w aspekcie wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych poprzez wskazanie na istotę systemu amortyzacji podatkowej w Polsce, następnie odniesienie do założeń CCCBT. Przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w ramach realizacji projektu badawczego MNiSW, dotyczące skłonności polskich przedsiębiorstw do korzystania z metod amortyzacji przyśpieszonej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73663

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

This page uses 'cookies'. More information