Object structure

Title:

Unikanie opodatkowania a struktura własności

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Corporate tax avoidance and ownership structure

Creator:

Kałdoński, Michał

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 583-591

Abstrakt:

Obecne zainteresowanie badaczy unikaniem opodatkowania przez korporacje koncentruje się na skali, determinantach oraz konsekwencjach zjawiska. Z czego wynika zróżnicowanie zjawiska unikania opodatkowania przez korporacje? W jaki sposób postrzegają unikanie opodatkowania inwestorzy, pożyczkodawcy czy kontrahenci? Jakie koszty ponoszą korporacje unikające opodatkowania? To tylko niektóre pytania badawcze, na które próbują odpowiedzieć naukowcy zajmujący się tą tematyką. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie dotychczasowego stanu badań nad znaczeniem struktury własności dla zjawiska unikania opodatkowania przez korporacje i określenie podstawowych kierunków ich dalszego rozwoju

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu