Object structure

Title:

Obciążenia fiskalne jako czynnik warunkujący konkurencyjność przedsiębiorstw polskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Fiscal burdens as a factor affecting the competitiveness of Polish firms

Creator:

Opałka, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 592-601

Abstrakt:

Wysoki poziom obciążeń podatkowych może doprowadzić do porażki przedsiębiorstw w konkurencji na globalnym rynku, ale reformy podatkowe mogą być determinantą przewagi konkurencyjnej. Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw są czynnikiem zdecydowanie wpływającym na jego rozwój, a pośrednio na całą gospodarkę. Naturalną konsekwencją procesów globalizacji jest konkurencja podatkowa, gdyż w świecie rosnących ekonomicznych współzależności opodatkowanie wywiera coraz większy wpływ na decyzje inwestycyjne przedsiębiorców. Istotna zatem jest harmonizacja podatków, zakładająca ujednolicenie prawa podatkowego wewnątrz UE. Przejawem tego procesu jest wdrażanie koncepcji CCCTB

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu