Object structure

Title:

Wpływ agresywnej rachunkowości na wybrane decyzje finansowe przedsiębiorstw w ocenie pracowników księgowości

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The influence of aggressive accounting on chosen financial decisions of enterprises in the rating of the bookkeeping personnel

Creator:

Uziębło, Aldona

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 602-613

Abstrakt:

Na potrzeby referatu przeprowadzono badanie ankietowe, niereprezentatywne, wśród uczestników kursu z zakresu finansów i rachunkowości. Z agresywną księgowością w trakcie pracy zawodowej zetknęło się 30% badanych; wszyscy określili swój stosunek do tego zjawiska jako negatywny, wskazując na dwa główne czynniki stosowania tego typu rachunkowości: umiejętności księgowych oraz presję kierownictwa jednostki. Agresywna rachunkowość, wg ankietowanych, wpływa na decyzje dotyczące pozyskania dodatkowego kapitału własnego (50% badanych), wykorzystania wypracowanego zysku (10%), zaciągnięcie kredytów i pożyczek (50%), tworzenia optymalnej struktury kapitału (10%). Otwarte pozostaje pytanie, czy ankietowani rozpoznali wszystkie elementy agresywnej rachunkowości, z którą się zetknęli; udzielenie odpowiedzi wymaga dalszych badań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu