Object structure
Title:

Dwufilarowa strategia banku centralnego – problemy koncepcji i instrumentów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

A two-pillar strategy for the central bank – conceptual and instrumental issues

Creator:

Huterski, Robert

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 24-34

Abstrakt:

Dwufilarowa strategia banku centralnego według De Grauwego i Grosa [2009] znalazła silny oddźwięk w literaturze ekonomicznej, a jest również widoczna w założeniach polskiej polityki pieniężnej na 2011 r. O ile argumentacja na rzecz uwzględnienia w działalności banku centralnego oprócz celu stabilności cen także celu stabilności finansowej wydaje się przekonująca, o tyle zalecane bankowi instrumenty, zwłaszcza rezerwa obowiązkowa, rodzą liczne uwagi. W przypadku Polski, wdrażając strategię dwufilarową, należy szczególnie mieć na względzie tendencję sektora bankowego do nadpłynności, niezdyscyplinowaną politykę fiskalną, ograniczenia makroostrożnościowej skuteczności NBP pozbawionego nadzoru nad bankami oraz problemy kursu walutowego, zwłaszcza w kontekście przyjmowania wspólnej waluty, co może uczynić strategię NBP wręcz trójfilarową

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: