Object structure
Title:

Nadzór finansowy w uniach kredytowych na świecie i w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Supervision of credit unions in the world and in Poland

Creator:

Golec, Maria Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 57-68

Abstrakt:

Zakres nadzoru finansowego w uniach kredytowych jest różny, od jego braku, przez rozwiązania pośrednie (nadzór największych instytucji lub nadzór delegowany) do państwowego nadzoru bezpośredniego. W artykule dokonano analizy przesłanek wprowadzania nadzoru finansowego w uniach kredytowych, a także analizy typów nadzoru unii kredytowych. Przeprowadzono również przegląd rozwiązań w zakresie nadzoru w wybranych systemach finansowych. Scharakteryzowano obowiązujący i proponowany w ustawie o SKOK model nadzoru nad SKOK w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych analiz podkreślono nieuchronność zmian modelu nadzoru polskich unii kredytowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: