Object structure
Title:

Wpływ regulacji Bazylei III na banki w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Basel III’s impact on Polish banks

Creator:

Kałużny, Radosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 80-87

Abstrakt:

Załamanie rynku kredytowego prowadzące do światowego kryzysu finansowego sprokurowało również działania organów nadzoru rynków bankowych zmierzających do ustalenia nowych, lepszych ram funkcjonowania sektora. W ramach owych regulacji szczególny nacisk położono na zwiększenie roli adekwatności kapitałowej oraz zarządzania ryzykiem płynności finansowej banków. Banki funkcjonujące w Polsce powinny już teraz brać pod uwagę nowe wymogi, ale bazując na dostępnych, ostatnio opublikowanych raportach rocznych, niektóre z nich mogą mieć z tym problemy, co w efekcie może doprowadzić do nasilenia się procesów konsolidacji krajowego rynku bankowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: