Object structure
Title:

Wpływ kapitału intelektualnego na pozycję konkurencyjną banków komercyjnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Intellectual capital Influence on commercial banks’ competitive position

Creator:

Buszko, Andrzej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 136-147

Abstrakt:

Celem artykułu jest określenie związków pomiędzy kapitałem intelektualnym a pozycją konkurencyjną oddziałów banków komercyjnych. Opracowano stosowny indeks kapitału intelektualnego i dzięki współczynnikowi korelacji Pearsona wskazano na zależność pomiędzy kapitałem intelektualnym a pozycją konkurencyjną oddziałów. Zasoby niematerialne, a zwłaszcza kapitał intelektualny, odgrywają ważną rolę w gospodarce rynkowej. Badania potwierdziły silną stochastyczną zależność pomiędzy wartością indeksu kapitału intelektualnego a pozycją konkurencyjną. Z tego względu banki powinny w swojej strategii uwzględnić konieczność zwiększenia zasobów kapitału intelektualnego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: