Object

Title: Kreacja wartości w procesach fuzji i przejęć w sektorze bankowym

Title in english:

Creating value in bank mergers and acquisitions

Creator:

Mikołajczyk, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171, s. 241-251

Abstrakt:

Artykuł koncentruje się na finansowych aspektach bankowych fuzji i przejęć. Jako oznakę sukcesu w transakcjach M&A przyjmuje się wzrost wartości dla akcjonariuszy, warto jednak rozszerzyć perspektywę i uwzględnić także ich wpływ na szerokie grono podmiotów związanych z tymi instytucjami: pracowników, klientów, podmiotów konkurencyjnych, obligatariuszy, państwa. Część korzyści uzyskanych przez łączące się banki wynika bowiem z wzmocnienia ich siły rynkowej i może odbywać się kosztem szerokiego kręgu interesariuszy. W kontekście ostatniego kryzysu finansowego na szczególną uwagę zasługują fuzje banków motywowane chęcią uzyskania statusu banku „za dużego, aby upaść”, w przypadku których wzrost wartości wykreowany przez fuzje odbywał się kosztem całego społeczeństwa, narażonego na konieczność ratowania tych instytucji z funduszy publicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73750

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 171 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

This page uses 'cookies'. More information