Object structure
Title:

Orientacja procesowa w wybranych koncepcjach zarządzania

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Business Process Orientation in Selected Management Concepts

Creator:

Czyż-Gwiazda, Ewa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169, s. 46-54

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie orientacji procesowej w kontekście wybranych koncepcji pojawiających się w teorii i praktyce zarządzania. W opracowaniu zaprezentowano podstawowe założenia wybranych koncepcji zarządzania oraz sposób, w jaki przyczyniły się one do skierowania uwagi menedżerów na procesy oraz popularyzację i rozwój orientacji procesowej. Hipoteza badawcza jest następująca: w teorii i praktyce zarządzania wyróżnić można kilka głównych źródeł ukierunkowania na procesy. W niniejszym artykule, jako metodę badawczą, wykorzystano przegląd i analizę krajowej oraz zagranicznej literatury dotyczącej orientacji procesowej. Jej wyniki potwierdziły przyjętą hipotezę

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169 ; Podejście procesowe w organizacjach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: