Object structure
Title:

Doskonalenie procesu logistycznego w ramach obsługi klienta na przykładzie firmy telekomunikacyjnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Logistic Process Improvement as Part of the Customer Service on the Example of the Telecommunication Company

Creator:

Czapla, Tomasz Piotr

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169, s. 193-202

Abstrakt:

Zarządzanie procesami logistycznymi od wielu lat staje się podstawą do budowania odrębności rynkowej i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Sposoby ukształtowania procesów oraz ich funkcjonowanie i bieżące korygowanie ich przebiegów wpływają na wzrost efektywności i skuteczności działania. W artykule omówione zostały kluczowe wyzwania łączące się z procesem outsourcingu części łańcucha logistycznego do partnera biznesowego. Działania te odniesione zostały do kwestii wyznaczania kluczowych kompetencji organizacji oraz do wyboru zakresu i form współpracy pomiędzy firmami. Rozważania zilustrowane zostały wynikami badań kwestionariuszowych dotyczących oceny jakości współpracy z przedsiębiorstwem - usługobiorcą, z perspektyw usługodawcy, do którego przekazana została część łańcucha logistycznego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169 ; Podejście procesowe w organizacjach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: