Object structure
Title:

Rozwój metod modelowania procesów biznesowych na potrzeby wytwarzania systemów informatycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Development of Business Process Modelling Methods for Manufacturing Information Systems

Creator:

Polak, Przemysław ; Wieczorkowski, Jędrzej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169, s. 266-272

Abstrakt:

Artykuł przedstawia rozwój stosowanych w inżynierii oprogramowania metod modelowania procesów, a także opisuje bieżące trendy w modelowaniu systemów informatycznych. Modele procesowe stosowano już w latach 70. XX wieku w ramach podejścia strukturalnego w analizie systemowej. W latach 90. metody analizy i projektowania zostały zdominowane przez metody obiektowe. Jednakże podejście procesowe w zarządzaniu wymusiło nowe spojrzenie na modelowanie systemów informatycznych. Obecnie szczególnie silnym trendem jest wzrost popularności notacji opisu procesów BPMN

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169 ; Podejście procesowe w organizacjach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: