Object structure
Title:

Wpływ presji czasu na przebieg procesu rozwoju nowego produktu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Effect of Time Pressure on the Course of Development of new Products

Creator:

Golej, Robert

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169, s. 363-370

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę refleksji nad przyczynami przyśpieszania procesu rozwoju nowego produktu. W dalszej kolejności wskazano na błędy, jakie popełniają przedsiębiorstwa, próbując skrócić czas trwania tego procesu i wywołując zagrożenie porażką nowego produktu. Omówiono m.in. problemy: realizowania "więcej" za "mniej", ograniczenia zakresu projektu, uznania czasu za główny miernik oceny projektu, koncentracji na krótkoterminowych celach, ograniczenia zasobów ludzkich przeznaczonych do realizacji projektu. Zaproponowano także działania zapobiegające wystąpieniu zidentyfikowanych wcześniej problemów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 169 ; Podejście procesowe w organizacjach

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: