Object

Title: Ewolucja strategii KGHM Polska Miedź SA a ewolucja podejść do strategii

Title in english:

Evolution of the KGHM Polska Miedź S.A. strategy versus evolution of strategy approaches

Creator:

Niemczyk, Jerzy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020; vol. 64, nr 11, s. 29-50

Abstrakt:

Istotnym problemem wiedzy o projektowaniu strategii organizacji jest brak pewnego porządku ontologicznego i epistemologicznego. W zarządzaniu strategicznym wykształciło się wiele szkół, paradygmatów, koncepcji analizy strategicznej. Wielość tych podejść sprawia, że wybory strategiczne są często niewłaściwe. Celem artykułu jest znalezienie rozwiązań tego problemu. W artykule – na przykładzie ewolucji celów strategicznych, wizji, misji i strategii spółki KGHM Polska Miedź SA – podjęta została próba wskazania logiki myślenia strategicznego wynikającej z porównywania kolejnych etapów kształtowania się strategii badanej spółki z kolejnymi, ewolucyjnie uporządkowanymi podejściami do strategii. Głównym celem przeprowadzonego badania jest zidentyfikowanie logiki budowania strategii w KGHM Polska Miedź SA. Celem metodologicznym zaś jest zweryfikowanie przydatności metody analizy strategicznej bazującej na kontekstowej analizie strategii, dopasowanej do konkretnego podejścia do strategii

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2020.11.03 ; oai:dbc.wroc.pl:103245

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020; vol. 64, nr 11

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information