Object

Title: Elegiia na zgon wiekopomnéy pamięci nayiaśnieyszego Alexandra Igo cesarza wszech Rossyi króla polskiego etc. etc. etc.

This page uses 'cookies'. More information