Object

Title: Przedsiębiorstwa uzdrowiskowe w strategiach władz samorządowych - operacjonalizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 229, s. 113-123

Similar

This page uses 'cookies'. More information