Object

Title: „Przedsiębiorstwa Fair Play” – praktyczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 220, s. 185-192

Similar

This page uses 'cookies'. More information