Object structure
Title:

Samodzielność wydatkowa gmin województwa świętokrzyskiego

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Expenditure autonomy of gminas in the Świętokrzyskie region

Creator:

Bury, Piotr ; Dziekański, Paweł ; Rogalska, Joanna

Subject and Keywords:

finanse lokalne ; budżet lokalny ; samodzielność wydatkowa ; samodzielność finansowa

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2010, Nr 10, s. 9-19

Abstrakt:

Samodzielność wydatkowa jednostek samorządu terytorialnego jest częścią ich samodzielności finansowej. W przeciwieństwie do samodzielności dochodowej jest ona bardziej złożona i mniej przejrzysta, a wyodrębnienie z całości wydatków tych w pełni zależnych od władz lokalnych jest w zasadzie niemożliwe. Analizą objęto wszystkie gminy województwa świętokrzyskiego, bez Kielc (jedynego miasta na prawach powiatu), to jest 4 gminy miejskie, 26 miejsko-wiejskich i 71 wiejskich. Na dobór analizowanych aspektów samodzielności wydatkowej, a także pominięcie Kielc, znaczny wpływ miały dane udostępnione w Banku Danych Regionalnych GUS

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2010, Nr 10

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: