Object structure
Title:

Struktura oraz skuteczność pozyskiwania środków na projekty unijne realizowane w miastach wojewódzkich w perspektywie 2007-2013

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Structure and effectiveness of obtaining funds on the EU projects implemented in Polish voivodeship cities in the perspective 2007-2013

Creator:

Mrozińska, Agnieszka

Subject and Keywords:

miasta ; perspektywa finansowa 2007-2013 ; programy unijne ; wnioski unijne ; cities ; financial perspective 2007-2013 ; EU programs ; EU applications

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 467, s. 57-69

Abstrakt:

Polityka regionalna prowadzona przez władze publiczne wymaga skonstruowania rozwiązań optymalnych dla obszarów, którym jest dedykowana. Możliwość skorzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wymusiła opracowanie mechanizmu, według którego odbywało się przestrzenne ukierunkowanie interwencji. W Polsce do rozdysponowania środków pieniężnych zdecydowano się na wyodrębnienie programów regionalnych i programów ogólnopolskich, co spowodowało częściową decentralizację zarządzania środkami instrumentów polityki spójności. Celem artykułu jest porównanie liczby i wartości wniosków składanych o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2007-2013 oraz ocena skuteczności beneficjentów w aplikowaniu o finansowanie. Badanie wskazuje na różnorodność struktury liczebności i wartości projektów w składanych wnioskach według programów operacyjnych, w ramach których kierowane były wnioski, a także ocenia skuteczność w staraniu się o uzyskanie wsparcia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.467.05

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 467 ; Regiony, metropolie, miasta

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: