Object structure
Title:

Przestrzenne zróżnicowanie procesu kurczenia się miast w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Spatial diversity of the process of urban shrinkage in Poland

Creator:

Musiał-Malago’, Monika

Subject and Keywords:

kurczenie się miast ; proces depopulacji ; miasta polskie ; shrinking of cities ; depopulation process ; Polish cities

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 467, s. 70-81

Abstrakt:

Kurczenie się miast stanowi obecnie aktualny problem procesów urbanizacyjnych w Polsce. Zmiany ustrojowe w Polsce i proces integracji z Unią Europejską wpłynęły na strukturę i dynamikę zachodzących zmian w populacji kraju, w tym szczególnie na obszary miejskie. Przedmiotem opracowania jest identyfikacja głównych przejawów kurczenia się miast na tle zjawisk ludnościowych. Autorka scharakteryzowała aktualną sytuację w miastach wojewódzkich w Polsce w kontekście depopulacji. Zakres czasowy analizy obejmuje lata 2000-2015

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.467.06

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 467 ; Regiony, metropolie, miasta

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: