Object structure
Title:

Składki netto dla ubezpieczeń wielostanowych obciążone kosztami zawarcia i prowadzenia umowy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Expense-loaded premiums formultistateinsurance contracts

Creator:

Dębicka, Joanna

Subject and Keywords:

ubezpieczenie wielostanowe ; model wielostanowy ; koszty ubezpieczyciela ; składka netto ; składka brutto ; multistate insurance contracts ; multistate model ; insurer expenses ; net premium ; expense-loaded premium

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 207 s. 38-68

Abstrakt:

Składki netto uwzględniają jedynie wypłaty świadczeń z tytułu zawartego ubezpieczenia, a nie uwzględniają kosztów zawarcia ubezpieczenia i prowadzenia ubezpieczenia. Celem artykułu jest uwzględnienie wymienionych kosztów, co pozwoli na określenie składki brutto dla ubezpieczeń wielostanowych. W literaturze dominują dwie klasyfikacje podziału kosztów. W przypadku ubezpieczeń życiowych szczególnie popularne jest podejście oparte na klasyfikacji, której istotnym ograniczeniem jest założenie, że koszty akwizycji są realizowane tylko w momencie zawarcia ubezpieczenia. W artykule do ogólnych ubezpieczeń wielostanowych została zaadaptowana klasyfikacja kosztów, która m.in. pozwala na uwzględnienie możliwości rozłożenia kosztów akwizycji w całym okresie ubezpieczenia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 207

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: