Object structure

Title:

Równowaga na rynku ubezpieczeń zdrowotnych w zależności od przyjętego sposobu rozliczania świadczeń medycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Balance on the health insurance market – the impact of payment system

Creator:

Stupnicka de Sas, Agata

Subject and Keywords:

ubezpieczenia zdrowotne ; równowaga rynku ; ryczałt ; fee for service

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 207, s. 190-201

Abstrakt:

Artykuł przedstawia model pozwalający badać zachowania podmiotów– uczestników rynku prywatnych (komercyjnych) ubezpieczeń zdrowotnych w zależnościod przyjętego systemu rozliczeń między ubezpieczycielem a świadczeniodawcą medycznym. W modelu wyróżniono 3 podmioty: ubezpieczyciela, ubezpieczonego/pacjenta, firmę medyczną, oraz dwa systemy rozliczeń: ryczałtowy i za usługę. Symulacja przejścia z rozliczeń ryczałtowych na rozliczenia za usługę pozwala określić, jakie parametry mogą mieć wpływ na ukształtowanie się nowej równowagi na rynku i jak zmieni się sytuacja wszystkich podmiotów tworzących rynek (ze szczególnym naciskiem na sytuację ubezpieczyciela)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wroclaw University of Economics

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu