Object

Title: Koncepcja inteligentnej specjalizacji na przykładzie regionu podkarpackiego

Title in english:

The concept of smart specialization on the example of the Podkarpackie region

Creator:

Kudełko, Joanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 475, s. 136-147

Abstrakt:

W koncepcji polityki spójności realizowanej w okresie 2014-2020 ważne miejsce zajmuje idea rozwoju terytorialnych inteligentnych specjalizacji. Celem artykułu jest omówienie koncepcji inteligentnych specjalizacji regionalnych oraz dokonanie próby delimitacji specjalizacji w województwie podkarpackim. Ponadto artykuł zawiera dyskusję na temat szans i zagrożeń dla rozwoju regionów wynikających z realizacji w praktyce koncepcji inteligentnych specjalizacji. Województwo podkarpackie wykazuje wysoki poziom specjalizacji w niektórych przemysłowych działach gospodarki, tj. produkcji wyrobów lotniczych, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, produkcji metali i wyrobów z metali oraz produkcji wyrobów z drewna. Wdrażanie koncepcji inteligentnej specjalizacji może stanowić szansę dla rozwoju regionów i poprawy ich konkurencyjności, pod warunkiem że zostanie właściwie zinterpretowana i wdrażana

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.475.12 ; oai:dbc.wroc.pl:37373

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 475 ; Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information