Object

Title: Aktywności mieszkańców Łodzi na rzecz ochrony środowiska

Title in english:

Residents of Łódź activities in favour of environmental protection

Creator:

Chądzyński, Jacek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 477, s. 49-58

Abstrakt:

Tereny miejskie, ze względu na stale zwiększający się odsetek ludności je zamieszkującej oraz kumulację siedzib przedsiębiorstw przemysłowych, są szczególnie narażone na procesy degradacji środowiska. Z tego względu bardzo duże znaczenie mają działania podejmowane przez władze publiczne wszystkich szczebli (od centralnego do lokalnego), które mają na celu jego ochronę. Istotne jest jednak, żeby w procesy ochrony środowiska zaangażowali się nie tylko przedstawiciele władzy i podlegających im podmiotów i instytucji, ale również mieszkańcy danej jednostki terytorialnej i prowadzący na jej obszarze swoją działalność przedsiębiorcy. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań, które zostały zrealizowane w marcu 2016 r. wśród dorosłych mieszkańców Łodzi, a które dotyczyły m.in. podejmowanych przez nich działań mających wpływ na stan i ochronę środowiska

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.477.04 ; oai:dbc.wroc.pl:37469

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 477 ; Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information