Object

Title: Model biznesu w raportowaniu organizacji – wybrane problemy

Title in english:

Business model in the organization reporting − selected issues

Creator:

Bek-Gaik, Bogusława ; Rymkiewicz, Bartosz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 23-33

Abstrakt:

Zagadnienie ujawniania modelu biznesu w sprawozdawczości korporacyjnej jest obecnie przedmiotem ożywionej dyskusji i nabiera coraz większego znaczenia. Główną przyczyną takiego zjawiska jest wskazanie modelu biznesu jako kluczowego elementu treści raportu zintegrowanego zgodnego z wytycznymi opracowanymi przez International Integrated Reporting Council (IIRC). Celem artykułu jest wskazanie potencjalnych korzyści i problemów związanych z praktyką ujawniania modelu biznesu przez organizacje oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy ujawnianie modelu biznesu jest rzeczywiście konieczne. Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie wcześniejszych prac badawczych autorów na temat ujawniania modelu biznesu w sprawozdawczości organizacji. W tym celu autorzy wykorzystali następujące metody badawcze: analizę literatury przedmiotu, analizę treści publikacji korporacyjnych oraz analizę porównawczą

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.02 ; oai:dbc.wroc.pl:37609

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471 ; Rachunkowość a controlling

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information