Object structure

Title:

Rachunkowość a controlling – 21 edycji konferencji z perspektywy historycznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Accounting vs. controlling – 21 editions of the conference from the historical perspective

Creator:

Biadacz, Renata

Subject and Keywords:

rachunkowość ; rachunkowość zarządcza ; controlling ; system informacyjny ; accounting ; management accounting ; information system

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 34-45

Abstrakt:

Od lat obserwuje się wyraźny wzrost złożoności procesów zarządzania przedsiębiorstwem, których skuteczność zależy w dużym stopniu od zapewnienia dopływu odpowiednich informacji. Bazą do podejmowania decyzji zarządczych jest rachunkowość. W dwóch ostatnich dekadach wzrasta znaczenie rachunkowości zarządczej jako skutecznego systemu informacyjnego wspomagającego przedsiębiorstwa w procesie decyzyjnym. Ponadto pod koniec lat 80. przeniknęła do Polski z Niemiec idea controllingu, która począwszy od lat 90. cieszy się dużym zainteresowaniem. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na dyskurs naukowy w zakresie powiązania controllingu i rachunkowości, Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej w Instytucie Rachunkowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu zorganizowała w 1995 roku w Polanicy-Zdroju Ogólnopolską Konferencję Naukową nt. „Rachunkowość a controlling”. Konferencja ta odbywa się od tamtej pory corocznie. Celem artykułu jest prezentacja dorobku 21 edycji konferencji „Rachunkowość a controlling”. W tym względzie, na podstawie publikacji z odbytych wszystkich konferencji, autorka niniejszego opracowania dokonała analizy dotyczącej zarówno poruszanej problematyki, jak i danych statystycznych dotyczących aktywności poszczególnych ośrodków akademickich w konferencji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.03

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471 ; Rachunkowość a controlling

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu