Object structure
Title:

Czy podział terytorialny wymaga zmian? Inspiracja lubińska

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Do the territorial divisions require change? The Lubin inspiration

Creator:

Kachniarz, Marian ; Raczyński, Robert ; Pięta, Ignacy

Subject and Keywords:

konsolidacja ; efekt skali ; samorząd terytorialny ; reforma ; consolidation ; effect of scale ; local government ; reform

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 490, s. 78-89

Abstrakt:

Wieloletnia perspektywa funkcjonowania gmin i powiatów daje podstawy do refleksji nad obecnym podziałem terytorialnym kraju, z punktu widzenia jego sprawności. Celem artykułu jest próba refleksji nad podziałem terytorialnym szczebla lokalnego w Polsce i wskazanie możliwych kierunków jego ewolucji. W pracy dokonano analizy raportów o stanie samorządności w Polsce w zakresie postulatów zmian w układzie terytorialnym. Dywagacje te zostały osadzone zarówno w szerszym międzynarodowym kontekście jak i inicjatywach podejmowanych na szczeblu lokalnym. W tym pierwszym przypadku przeanalizowano trendy i efekty reform na świecie. W drugim zaś przedstawiono case study miasta Lubina. Przeprowadzone analizy pozwoliły na sformułowanie zarysu trzech koncepcji zmian w układzie terytorialnym Polski, który może ogniskować dalszą dyskusję w tym zakresie

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.490.07

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 490 ; Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa województwa dolnośląskiego

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: