Title:

Stabilność postawy ciała osób w różnym wieku

Creator:

Wojciechowska-Maszkowska, Bożena

Contributor:

Golema, Marian. Promotor

Subject and Keywords:

stabilografia ; równowaga ciała ; postawa ciała

Description:

Celem pracy jest porównanie wartości parametrów stabilogramu i współczynników lepko – sprężystych sygnału korekcyjnego badanych osób w różnym wieku. Materiał badań, stanowią wyniki 150 dorosłych kobiet i mężczyzn: studentów (w wieku 22,4 lat), osób w wieku średnim (w wieku 44,9 lat) i osób starszych (w wieku 77,4 lat). Zastosowana w pracy metoda badawcza, umożliwiła dokonanie oceny stabilności pionowej pozycji ciała w staniu swobodnym. Analiza wyników wykazała różnice, pomiędzy wartościami parametrów stabilogramu i sygnału korekcyjnego osób w różnym wieku. Wyniki badań wskazują, że konsekwencje starzenia się człowieka (zarówno kobiet jak i mężczyzn), są różne w płaszczyźnie strzałkowej i w płaszczyźnie czołowej. Analizując wartości parametrów amplitudowych stabilogramu i współczynników lepko – sprężystych, można stwierdzić, że wraz z wiekiem pogarsza się precyzja sterowania ruchami zabezpieczającymi proces utrzymywania równowagi. Prezentowane w pracy wyniki wskazują, iż w efekcie postępujących zmian inwolucyjnych układu równowagi człowieka wzrasta wyraźnie niestabilność utrzymywania równowagi ciała w pozycji pionowej.

Publisher:

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2007

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Wydział Wychowania Fizycznego

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Własność autora