Object structure

Title:

Lokalizacja inwestycji celu publicznego na szczeblu gminnym. Wybrane aspekty

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Location of public purpose investment at the municipial level. Selected aspects

Creator:

Gąsiorowska-Mącznik, Edyta

Subject and Keywords:

lokalizacja ; inwestycje ; cel publiczny ; gmina ; location ; investments ; public purpose ; commune

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 527; s. 93-101

Abstrakt:

W artykule przedstawiono aspekty prawne, ekologiczne i ekonomiczne lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zaprezentowano ekologiczne uwarunkowania inwestycji celu publicznego oraz ekonomiczne czynniki lokalizacji inwestycji publicznych. W warunkach polskich to gmina, spośród wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, dysponuje najsilniejszymi narzędziami wpływu na kształt przestrzeni. W dokumentach planistycznych gminy określone zostają podstawowe zasady realizacji gospodarki przestrzennej. Lokalizacja inwestycji celu publicznego wymaga zatem respektowania charakteru i jakości określonej przestrzeni oraz świadomego zarządzania jej potencjałem

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.527.08

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 527 ; Polityka ekonomiczna

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu